Lätta balkar ZC

Balkar av ljus ZC

En av de viktigaste delarna i stålkonstruktioner är stålbalkar, som är det huvudsakliga skelettet av stålkonstruktioner. Oftast använder man ZC-balkar och typ Omega. De är extremt lätta, vilket gör det möjligt att montera mönster – du behöver inte specialutrustning som hissar eller kranar – vilket minskar kostnaderna, förenklar och effektiviserar arbetet med att bygga hallen. ZC balkar är korrugerade, vilket också resulterar i deras styrka. De är tillverkade av kallvalsat stålplåt – tjocklek från 0,8 till 2,0 mm. Med rätt produktionsteknik, är balkar lätta, men också förblir mycket hög stabilitet och motståndskraft mot yttre faktorer och avsevärda belastningar. De är resistenta mot svamp och mögel. Det är en miljövänlig lösning. Stål är ett modernt sätt på att bygga idrottshallar, lager, kontorsbyggnader och djurstallar. Dessutom är det nn relativt billig, snabb, och estetisk lösning.