Polyuretan plattor Thermano

Boards, polyuretan, Therma

Polyuretan är det grundläggande isolerande materialet. Det uppfanns på 30-talet förra seklet och numera används framgångsrikt för isolering. Under åren där tekniken gick framåt och dess egenskaper ständigt förbättrades, växte dess roll som ett isolerande material ständigt. Thermano värmeisolerande polyuretanpaneler med polyuretan PIR, som är en modern variant av polyuretan med en hög brandbeständighet, utgör ett utmärkt material för värmeisolering som fungerar med en extremt låg värmeledningskoefficient. Jämfört med konventionella isolatorer, erbjuder PIR paneler fler fördelar. Polyuretan PIR har ett högt isoleringsvärde. Med PIR sparar vi mycket bränsle, t ex. I fallet med naturgas besparing är på 40 till 50% jämfört med konventionella isoleringsmaterial. Plattor tillverkade av polyuretan är dessutom relativt kompakta och lätta material, vilket sparar kostnader och lagrings transportkostnader. Skivorna är också mycket tilltalande ekonomiskt. Kostnaderna för deras användning kan tjänas redan efter flera års användning.