Sandwichpaneler med polyuretan

Sandwichpaneler med polyuretan

Sandwichpaneler med styvt skum PIR är en tekniskt avancerad material konstruktion och isolering som används i byggandet av tak och väggfasader. Sandwichpaneler används främst inom byggbranschen – produktionshallar, offentliga byggnader, köpcentra och lager, sporthallar och liknande anläggningar. Dessa paneler används också som mellanväggar, samt bärande väggar i kylrum i en back-behållare byggnadskonstruktion och jordbruksbyggnader. Ett brett urval av färger och olika former av profiler möjliggör förverkligandet av många intressanta projekt. Paneler kan byggas över både horisontellt och vertikalt. Jämfört med traditionella byggnadsmaterial kännetecknas sandwichpaneler av låg vikt, utmärkt värmeledningsförmåga, flamhärdighet, god bullerdämpning, enkel konservering och kvalitet. Det som byggföretag erbjuder oss omfattar paneler fyllda med polystyren, polyuretan eller mineralull. Sandwichpaneler av ledande tillverkare, som kan hittas i lager, är av högsta kvalitet. Plattor av polyuretan ger den bästa värmeisoleringen, vilket betyder att det är möjligt att minska driftskostnaderna, och väl skydda mot eld, eftersom de är icke-antändbara. Dessutom är materialet miljövänligt.

Mer på http://www.balex.eu/sv/sandwichelement/plattyp